ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H BEST REACTION έχει εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας από το Lloyd’s Register Quality Assurance και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.